Вступ

Фізика - це наука, що вивчає найбільш загальні властивості об'єктів та явища, які відбуваються в оточуючій нас неживій природі. Важливість вивчення фізики зумовлена тим, що ця наука є основою наукового світогляду та універсальною базою техніки. Усіма досягненнями сучасної технічної цивілізації людство зобов'язано фізиці.

Реальні фізичні явища завжди зумовлені такою великою кількістю різних факторів, що їх повне врахування неможливе. Тому і в теорії і в задачах розглядаються фізичні моделі - ідеалізовані об’єкти та явища. У моделях не враховуються всі другорядні фактори, що не впливають на їх принципові властивості. Фізичні закони виражають зв’язки між певними властивостями саме моделей. Тому вони виявляються відносно простими, так що їх можна формулювати та досліджувати за допомогою математичних співвідношень та рівнянь - математичних моделей.

При вивченні фізики виняткове значення має розв’язування задач. Розв’язуючи задачі, учні та студенти краще розуміють та запам’ятовують фізичні закони, формули та означення, більш чітко усвідомлюють специфічні особливості явищ, межі застосовності законів, набувають досвід використання висновків теорії для виконання конкретних практичних завдань. Крім того, розв’язування задач часто використовують для контролю повноти та глибини засвоєння навчального матеріалу (при проведенні контрольних робіт, екзаменів, тощо).

Кожна фізична задача є відображенням певного явища (або сукупності явищ), в якому невідомі й підлягають визначенню деякі зв’язки між фізичними величинами або якісь з цих величин. Тому,

перш ніж приступати до розв'язування задач будь-якого розділу, слід ґрунтовно опрацювати теоретичний матеріал.

Без цього не можна розраховувати на успіх при розв'язуванні навіть простих задач.

У фізиці кожна задача потребує індивідуального підходу. Проте існують певні правила організації самого процесу розв’язування та оформлення розв’язку, які допомагають у роботі над задачами будь-якого розділу.

Розв'язання будь-якої задачі можна поділити на наступні етапи:

  • вивчення умови задачі;
  • розв’язування в загальному вигляді;
  • аналіз вірогідності розв’язку;
  • отримання кінцевої відповіді.

 

Last modified: Friday, 27 December 2013, 9:31 AM