physics.kpi.ua

Фізика - філософія життя

Бібліотека

Физическая энциклопедия
                    Том 1 (54 Мб)

                    Том 2 (55 Мб)

                    Том 3 (54 Мб)

                    Том 4 (57 Мб)

                    Том 5 (54 Мб) 

И.Е. Иродов. Общая физика. Основные законы
        Основные законы механики (16,2 Мб)

        Основные законы электромагнетизма (18,1 Мб)

        Волновые процессы (9 Мб)

        Квантовая физика (9,23 Мб)

        Физика макросистем (6,75 Мб)

И.В. Савельев. Курс общей физики
                    Том 1 (19 Мб)

                    Том 2 (16 Мб)

                    Том 3 (20 Мб)

И.Е. Иродов.  Задачи по общей физике (17,2 Мб)

А.Г. Чертов, А.А.Воробьев. Задачник по физике 1988г. (6,44 Мб)

Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела (13 Мб)

И.Е. Тамм. Основы теории электричества (10 Мб)

Л.В. Тарасов. Физика в природе (7 Мб)


Г. Горелик. "Кто изобрел современную физику" (6 Мб)

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
НТУУ "КПІ"

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ»
ФМФ

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ»
УІІТО