physics.kpi.ua

Фізика - філософія життя

Про нас

 

Сайт створений викладачами кафедри загальної фізики та ФТТ фізико-математичного факультету Київського політехнічного інституту для надання всебічної допомоги студентам та абітурієнтам в опануванні фізики.

 

 

Кафедра загальної фізики і фізики твердого тіла

Кафедра загальної фізики і фізики твердого тіла є однією із базових кафедр НТУУ «КПІ». Ми викладаємо загальний курс фізики на десяти факультетах та інститутах Університету. Як випускаюча кафедра ми ведемо профільні курси на фізико-математичному факультеті, керуємо роботою дипломників та магістрантів.

Фізико-математичний факультет

Фізико-математичний факультет веде підготовку спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики та математики – від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів, математичного та комп'ютерного моделювання, а також підготовку спеціалістів з аналізу та прогнозуванню економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки, побудови та розрахунку математичних моделей комерційних та фінансових структур.

Київський політехнічний інститут

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» сьогодні - найбільший навчально-науковий центр України, в якому поєднано навчальний, науковий та інноваційний потенціали, плідно працюють аспірантура й докторантура, широко впроваждуються наукові розробки. КПІ - визнаний в Україні і за її межами дослідницький університет, полігон відпрацювання новітніх форм організації навчального та наукового процесу.


Схема розташування навчальних корпусів НТУУ "КПІ"

 

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
НТУУ "КПІ"

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ»
ФМФ

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ»
УІІТО