LabsList

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФІЗИКИ

Виконивати лабораторні роботи 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 та 3.3 ... 3-8 можна в браузері Mozilla FireFox і при установленій програмі Adob FlashPlayer

Теорія похибок та обробка результатів вимірювано у фізичній лабораторії
Друкувати

Метод найменших квадратів Друкувати

НАЗВА


1-1
Вивчення теорії обробки результатів вимірювань у фізичній лабораторії на прикладі математичного маятника
Друкувати
Пройти тестування
1-2
Вивчення законів динаміки твердого тіла на прикладі фізичного маятника
Друкувати
Пройти тестування
1-3
Вивчення динаміки обертального руху за допомогою маятника Обербека
Друкувати
Пройти тестування
1-4
Вивчення законів динаміки твердого тіла на прикладі оборотного маятника Друкувати
Пройти тестування
1-5
Визначення в'язкості рідин методом Стокса
Друкувати
Пройти тестування
1-6
Визначення відношення теплоємності газу при сталому тиску до його теплоємності при сталому об'ємі
Друкувати Пройти тестування
1-7
Вивчення ламінарної течії газу крізь тонкі трубки
Друкувати Пройти тестування
1-9
Вивчення розподілу Больцмана
Друкувати
Пройти тестування
2-1
Визначення опору провідника за допомогою моста постійного струму (моста Уітстона)
Друкувати
Пройти тестування
2-2
Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації
Друкувати Пройти тестування
2-3
Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра
Друкувати Пройти тестування
2-4
Вивчення електронного осцилографа
Друкувати Пройти тестування
2-5
Вивчення електростатичного поля
Друкувати Пройти тестування
2-7
Дослідження термоелектрорушійної сили
Друкувати Пройти тестування
2-8
Дослідження термоелектронної емісії Друкувати Пройти тестування
2-9
Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона
Друкувати Пройти тестування
2-11
Знімання кривої намагнічування та петлі гістерезису феромагнетиків у звіних магнітних полях
Друкувати Пройти тестування
2-12
Вимірювання індукції магнітного поля електромагніта
Друкувати Пройти тестування
2-13
Дослідження вільних загасаючих коливань у контурі
Друкувати Пройти тестування
2-14
Вивчення вимушених коливань у послідовному коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування
ФПЕ-06
Визначення роботи виходу електронів з металу
Друкувати Пройти тестування
ФПЕ-07
Вивчення гістерезису феромагнітних матеріалів
Друкувати Пройти тестування
ФПЕ-10
Дослідження загасаючих коливань у коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування
ФПЕ-11
Вивчення вимушених коливань у коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування
3-1
Вивчення інтерференції світла
Друкувати Пройти тестування
3-3
Вивчення дифракції світла на щілині
Друкувати Пройти тестування
3-5
Вивчення законів поляризованого світла
Друкувати Пройти тестування
3-7
Магнітне обетання площини поляризації (вивчення ефекту Фарадея)
Друкувати Пройти тестування
3-8
Вивчення законів теплового випромінювання
Друкувати Пройти тестування
3-9
Вивчення зовнішнього фотоефекту
Друкувати
3-10
Дослід Франка-Герца
Друкувати Пройти тестування
3-11
Вивчення спектра випромінювання атома Гідрогену
Друкувати Пройти тестування
3-12
Вивчення ефекту Рамзауера
Друкувати Пройти тестування
3-13
Вивчення молекулярного спектру йоду
Друкувати
3-14
Вивчення спектрів поглинання і випромінювання напівпровдників
Друкувати
3-15
Вивчення ефекту Пельтьє напівпровідників
Друкувати