ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФІЗИКИ
Для виконання лабораторних робіт 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 та 3.3 ... 3-8 треба мати програму Adob FlashPlayer

Теорія похибок та обробка результатів вимірювано у фізичній лабораторії
Друкувати
НАЗВА1-1
Вивчення теорії обробки результатів вимірювань у фізичній лабораторії на прикладі математичного маятника
Друкувати
Завдання

1-2
Вивчення законів динаміки твердого тіла на прикладі фізичного маятника
Друкувати
Завдання

1-3
Вивчення динаміки обертального руху за допомогою маятника Обербека
Друкувати
Завдання

1-4
Вивчення законів динаміки твердого тіла на прикладі оборотного маятника Друкувати
Завдання

1-5
Визначення в'язкості рідин методом Стокса
Друкувати
Пройти тестування

1-6
Визначення відношення теплоємності газу при сталому тиску до його теплоємності при сталому об'ємі
Друкувати Пройти тестування

1-7
Вивчення ламінарної течії газу крізь тонкі трубки
Друкувати Пройти тестування

1-9
Вивчення розподілу Больцмана
Друкувати
Пройти тестування


2-1
Визначення опору провідника за допомогою моста постійного струму (моста Уітстона)
Друкувати
Пройти тестування

2-2
Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації
Друкувати Пройти тестування

2-3
Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра
Друкувати Пройти тестування

2-4
Вивчення електронного осцилографа
Друкувати Пройти тестування

2-5
Вивчення електростатичного поля
Друкувати Пройти тестування

2-7
Дослідження термоелектрорушійної сили
Друкувати Пройти тестування

2-8
Дослідження термоелектронної емісії Друкувати Пройти тестування

2-9
Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона
Друкувати Пройти тестування

2-11
Знімання кривої намагнічування та петлі гістерезису феромагнетиків у звіних магнітних полях
Друкувати Пройти тестування

2-12
Вимірювання індукції магнітного поля електромагніта
Друкувати Пройти тестування

2-13
Дослідження вільних загасаючих коливань у контурі
Друкувати Пройти тестування

2-14
Вивчення вимушених коливань у послідовному коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування

ФПЕ-06
Визначення роботи виходу електронів з металу
Друкувати Пройти тестування

ФПЕ-07
Вивчення гістерезису феромагнітних матеріалів
Друкувати Пройти тестування

ФПЕ-10
Дослідження загасаючих коливань у коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування

ФПЕ-11
Вивчення вимушених коливань у коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування


3-1
Вивчення інтерференції світла
Друкувати

3-3
Вивчення дифракції світла на щілині
Друкувати Завдання
3-5
Вивчення законів поляризованого світла
Друкувати Завдання
3-7
Магнітне обетання площини поляризації (вивчення ефекту Фарадея)
Друкувати Завдання
3-8
Вивчення законів теплового випромінювання
Друкувати Завдання
3-9
Вивчення зовнішнього фотоефекту
Друкувати

3-10
Дослід Франка-Герца
Друкувати

3-11
Вивчення спектра випромінювання атома Гідрогену
Друкувати

3-12
Вивчення ефекту Рамзауера
Друкувати

3-13
Вивчення молекулярного спектру йоду
Друкувати

3-14
Вивчення спектрів поглинання і випромінювання напівпровдників
Друкувати

3-15
Вивчення ефекту Пельтьє напівпровідників
Друкувати