TestsList

ТЕСТУВАННЯ З КУРСУ ФІЗИКИ
ТЕФ. Екзаменаційний тест з фізики. 1-й семестр
ТЕФ. Тренувальний тест для підготовки до іспиту
МЕХАНІКА
Кінематика
Динаміка матеріальної точки
Імпульс і закон його збереження
Робота та енергія
Динаміка твердого тіла
Елементи спеціальної теорії відносності
Комплексний тест з розділу "Механіка"
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКА
Молекулярна фізика
Термодинаміка
Комплексний тест з розділу "Молекулярна фізика та термодинаміка
ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ
Електростатика
Постійний електричний струм
Магнітне поле
Електромагнітна індукція. Рівняння Максвелла
Комплексний тест з розділу "Електрика та магнетизм"
КОЛИВАНННЯ І ХВИЛІ
Механічні коливання
Електромагнітні коливання. Змінний струм
Хвилі
Комплексний тест з розділу "Коливання і хвилі"
ХВИЛЬОВА ТА КВАНТОВА ОПТИКА