TestsList

ТЕСТУВАННЯ З КУРСУ ФІЗИКИ

ТЕФ. Літня сесія. Друга пересдача
ММІ.ЗАЛІКОВИЙ ТЕСТ ЗА 2-Й СЕМЕСТР
ФЕЛ. ТЕСТ З МЕХАНІКИ
ФЕЛ. ТЕСТ КОЛИВАННЯ. ЗМІННИЙ СТРУМ
МЕХАНІКА
Кінематика
Динаміка матеріальної точки
Імпульс і закон його збереження
Робота та енергія
Динаміка твердого тіла
Елементи спеціальної теорії відносності
Комплексний тест з розділу "Механіка"
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКА
Молекулярна фізика
Термодинаміка
Комплексний тест з розділу "Молекулярна фізика та термодинаміка
ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ
Електростатика
Постійний електричний струм
Магнітне поле
Електромагнітна індукція. Рівняння Максвелла
Комплексний тест з розділу "Електрика та магнетизм"
КОЛИВАНННЯ І ХВИЛІ
Механічні коливання
Електромагнітні коливання. Змінний струм
Хвилі
Комплексний тест з розділу "Коливання і хвилі"
ХВИЛЬОВА ТА КВАНТОВА ОПТИКА