LECTURES-List

Лекції з курсу фізики

Розділ 1. МЕХАНІКА

Лекція 1.1. Кінематика матеріальної точки
Лекція 1.2. Кінематика твердого тіла
Лекція 1.3. Основні закони динаміки
Лекція 1.4. Неінерціальні системи відліку
Лекція 1.5. Динаміка систем
Лекція 1.6. Робота та енергія
Лекція 1.7. Елементи механіки твердого тіла
Лекція 1.8. Елементи спеціальної теорії відносності. Кінематика

Лекція 1.9. Елементи спеціальної теорії відносності. Динаміка


Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Лекція 2.1. Основні положення МКТ
Лекція 2.2. Властивості газів
Лекція 2.3. Розподіл Максвелла-Больцмана
Лекція 2.4. Перше начало термодинаміки
Лекція 2.5. Теплоємність. Політропічні процеси
Лекція 2.6. Явища переносу
Лекція 2.7. Друге начало термодинаміки

Лекція 2.8. Ентропія


Розділ 3. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ


Тема 1. ЕЛЕКТРОСТАТИКА

Лекція 3.1. Електричне поле
Лекція 3.2. Потенціал
Лекція 3.3. Електрична теорема Гаусса
Лекція 3.4. Електричне поле в діелектриках
Лекція 3.5. Провідники


Тема 2. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Лекція 3.6. загальні закони електричного струму
Лекція 3.7. Електричне коло (1)
Лекція 3.8. Електричне коло (2)


Тема 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Лекція 3.9. Магнітна взаємодія
Лекція 3.10. Потік і циркуляція магнітного поля
Лекція 3.11. Магнітне поле в речовині


Тема 4. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Лекція 3.12. Явище електромагнітної індукції
Лекція 3.13. Рівняння Максвелла


Розділ 4. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Лекція 4.1. Загальні властивості гармонічних коливань
Лекція 4.2. Механічні гармонічні коливання
Лекція 4.3. Загасаючі та вимушені механічні коливання
Лекція 4.4. Вільні електричні коливання
Лекція 4.5. Вимушені гармонічні коливання в контурі
Лекція 4.6. Змінний струм
Лекція 4.7. Хвилі
Лекція 4.8. Пружні хвилі
Лекція 4.9. Електромагнітні хвилі


Розділ 5. ЕЛЕМЕНТИ ОПТИКИ

Лекція 5.1. Відбивання і заломлення світла
Лекція 5.2. Інтерференція світла
Лекція 5.3. Спостереження інтерференції
Лекція 5.4. Дифракція світла
Лекція 5.5. Поляризація світла
Лекція 5.6. Поширення світла в речовині


Розділ 6. ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВИХ ЯВИЩ

Лекція 6.1. Світлові кванти
Лекція 6.2. Фотони
Лекція 6.3. Хвильові властивості частинок
Лекція 6.4. Рівняння Шрьодінґера
Лекція 6.5. Атом Гідроґену
Лекція 6.6. Спін електрона