В.А.Балаш. ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Наведені методи розв'язування задач з фізики за програмою старшої школи